Erikoisosaaminen

Konsultointi siivouskysymyksissä

 

Monet yritykset investoivat kiinteistöihin joissa toimivat. Eri pintamateriaalit ja niiden päivittäinen hoito on hyvin ratkaiseva tekijä kiinteistön pintojen ja arvon säilyttämisessä mahdollisimman pitkään.

 

Siivousala kehittyy päivittäin ja tämä tuo uusia haasteita alallemme ja erottaa ammattilaiset ”puuhastelijoista”. Yhtiössämme työskentelevät alamme ammattilaiset, näin voimme tarjota konsultointipalveluita siivousasioissa yrityksille. Seuraamme reaaliajassa mitä alalamme tapahtuu ja kouluttaudumme voidaksemme olla osaltamme mukana kehittämässä huomisen siivousmenetelmiä sekä vastata haasteisiin.

Siivoustyönmitoitus ja suunnittelu

 

Jokainen yritys tuntee tänä päivänä paineet tarkkailla entistä tiukemmin kuluja koska varsinkin kulut omasta henkilökunnasta voivat helposti karata käsistä mikäli niitä ei valvota. Monella yrityksellä on edelleen oma siivooja, joka samalla hoitaa ”emäntä” roolilla muitakin tehtäviä, kuten kahvitarjoilun valmistelut kokouksiin, buukkaukset ja muut juoksevat asiat. Siivouksesta ei välttämättä ole tarvittavaa tietoa, vaan siivous suoritetaan kotisiivouksen tyyliin, joka ei ole kustannustehokasta tai eduksi kiinteistön ylläpitoa ajatellen.

 

Tarjoamme opastusta ja siivouksen suunnittelua ja päivitystä, mikäli kiinteistössä on oma siivooja ja kiinteistölle tai remonttiyrityksille arviointeja muun muassa tilanteissa joissa esimerkiksi mietitään saadaanko lattiamateriaali säilytettyä peruspesulla tai kiillotuksella tai pitääkö se vaihtaako kokonaan uuteen. Näistä saadaan aina kustannussäästöjä.

Omavalvontasuunnitelmat ja -järjestelmät elintarvikealalle

 

Viranomaisten vaatimukset lisäävät haasteita siivouskysymyksissä ja niiden suunnittelussa. Olemme laatineet monelle yritykselle omavalvontajärjestelmiä sekä muita työkaluja, joilla he voivat vastata näihin haasteisiin. Ne myös turvaavat hyvät toimintatavat, antavat selkän toimintamallin ja mahdollisuuden seurantaan ja analysointiin sekä valitsemaan oikean toimintatavan eri tilanteissa.

 

Elintarvikelaki määrää että jokaisen yrityksen joka tuottaa elintarvikkeita, tulee toteuttaa omavalvontaa. Myös yritykset, jotka kuljettavat tai varastoivat elintarvikkeita kuuluvat omavalvonnan piiriin. Jos yrityksen toimintatapa muuttuu, on omavalvontasuunnitelma päivitettävä vastaamaan muutoksia. Eräs tärkeimmistä asioista omavalvonnassa on henkilöstön kouluttaminen ja henkilökunnan osaamisen päivittäminen. Omavalvonnan pääasiallinen tarkoitus on palvella asiakkaiden etuja. Ensisijainen asia omavalvonnassa on se, että asiakkaat voivat turvallisin mielin käyttää tuotetta. Asiakkaan oikeuksiin kuuluu saada tieto ruoan ainesosista ja ruoan alkuperästä.